Address

Shri Swapnadev Kesariya Parshwanath temple, Bhadrawati, Maharashtra

Event Image

Manager

Shri Bhikamchand Bohra

Phone

9850116799

Service image

Astt. Manager

Shri Santosh Tated

Phone

9822723406

Service image

Astt. Manager

Shri Aanand Munot

Phone

9766939066

Service image

Accountant

Nitin Dhote

Phone

9850116799